Бөлим бойынша мағлыўмат


Қарақалпақстан Республикаси Министлер Кеңесиниң орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў басқармасы Өзбекстан Республикасы Министлер Кабинетиниң 2004 жыл 20-июлдағы "Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң Орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў Орайы хизметин шөлкемлестириў ҳаққындағы 342-санлы қарары тийкарында шөлкемлестирилген.

Орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў Басқармасы орта арнаўлы кәсиплик билимлендириў тизиминдеги территориялық басқарыў органы эсапланады соның менен бирге өз хизметин Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министлигиниң орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў орайға ҳәмде Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңес ҳәм Министлер Кеңесине бойсынади. 

Бугинги күнде Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў басқармасының қүрамына 103-орта арнаўлы кәсиплик оқыў орынлари киреди.

Басқарма өз хизметинде Өзбекстан Республикасы Конститутсиясына ҳәм Өзбекстан Республикасы Жоқары мажлис қарарларына ҳәм пәрманларына, Кадрлар таярлаў миллий дәстурине, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң Орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў орайы, Қарақалпақыстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң ҳәм Министрлер кеңесиниң қарарлары ҳәм пәрманларына, соның менен бирге орта арнаўлы, кәсиплик билимлендириў Басқармасыниң Уставына әмел қылады.